<td id="6ti9r"><strike id="6ti9r"></strike></td>

  <acronym id="6ti9r"></acronym>
  <td id="6ti9r"><ruby id="6ti9r"></ruby></td>
  <acronym id="6ti9r"><strong id="6ti9r"></strong></acronym>
 • 火車站時刻表
  火車站時刻表 火車站時刻表查詢
   

  羅湖火車站時刻表

  (羅湖火車時刻表及票價查詢 羅湖火車站訂票電話)

  深圳羅湖火車站地址:中國深圳市羅湖區

  火車車次
  火車類型
  始發站
  始發時間↑
  終點站
  到達時間
  D7014
  動車
  深圳羅湖
  6:15
  廣州
  當天07:33
  D7040
  動車
  深圳羅湖
  6:30
  廣州東
  當天07:38
  D7066
  動車
  深圳羅湖
  6:42
  廣州
  當天08:00
  D7118
  動車
  深圳羅湖
  6:57
  廣州東
  當天08:04
  D7092
  動車
  深圳羅湖
  7:10
  廣州東
  當天08:16
  D7166
  動車
  深圳羅湖
  7:20
  廣州東
  當天08:26
  D7188
  動車
  深圳羅湖
  7:30
  廣州東
  當天08:36
  D7002
  動車
  深圳羅湖
  7:38
  廣州
  當天08:56
  D7028
  動車
  深圳羅湖
  7:50
  廣州東
  當天08:56
  D7210
  動車
  深圳羅湖
  8:00
  廣州
  當天09:26
  D7054
  動車
  深圳羅湖
  8:08
  廣州東
  當天09:14
  D7080
  動車
  深圳羅湖
  8:20
  廣州東
  當天09:26
  D7106
  動車
  深圳羅湖
  8:30
  廣州東
  當天09:36
  D7132
  動車
  深圳羅湖
  8:40
  廣州東
  當天09:46
  D7144
  動車
  深圳羅湖
  8:50
  廣州東
  當天09:56
  D7156
  動車
  深圳羅湖
  9:00
  廣州
  當天10:18
  K446/K447
  空調快速
  深圳羅湖
  9:02
  西安
  第2日15:06
  D7042
  動車
  深圳羅湖
  9:10
  廣州東
  當天10:16
  D7016
  動車
  深圳羅湖
  9:18
  廣州東
  當天10:24
  T8372
  空調特快
  深圳羅湖
  9:30
  韶關東
  當天13:50
  D7120
  動車
  深圳羅湖
  9:34
  廣州東
  當天10:40
  D7068
  動車
  深圳羅湖
  9:42
  廣州
  當天11:00
  1540/1537
  空調普快
  深圳羅湖
  9:46
  鄭州
  第2日09:36
  K1040/K1037
  空調快速
  深圳羅湖
  9:48
  鄭州
  第2日09:36
  D7178
  動車
  深圳羅湖
  9:50
  廣州東
  當天10:56
  D7094
  動車
  深圳羅湖
  9:58
  廣州東
  當天11:04
  D7168
  動車
  深圳羅湖
  10:08
  廣州東
  當天11:14
  K1210
  空調快速
  深圳羅湖
  10:09
  上海南
  第2日11:15
  D7104
  動車
  深圳羅湖
  10:15
  廣州
  當天11:33
  T8332
  空調特快
  深圳羅湖
  10:15
  韶關東
  當天14:46
  D7190
  動車
  深圳羅湖
  10:16
  廣州
  當天11:34
  D7030
  動車
  深圳羅湖
  10:28
  廣州東
  當天11:34
  D7004
  動車
  深圳羅湖
  10:38
  廣州
  當天11:59
  D7056
  動車
  深圳羅湖
  10:46
  廣州東
  當天11:52
  K106
  空調快速
  深圳羅湖
  10:55
  北京西
  第2日16:08
  D7082
  動車
  深圳羅湖
  10:56
  廣州東
  當天12:02
  D7108
  動車
  深圳羅湖
  11:06
  廣州東
  當天12:12
  D7134
  動車
  深圳羅湖
  11:16
  廣州
  當天12:34
  D7146
  動車
  深圳羅湖
  11:34
  廣州東
  當天12:42
  D7044
  動車
  深圳羅湖
  11:46
  廣州
  當天13:12
  D7018
  動車
  深圳羅湖
  11:54
  廣州東
  當天13:00
  D7158
  動車
  深圳羅湖
  12:02
  廣州東
  當天13:08
  D7122
  動車
  深圳羅湖
  12:10
  廣州東
  當天13:16
  D7180
  動車
  深圳羅湖
  12:26
  廣州
  當天13:46
  K26
  空調快速
  深圳羅湖
  12:33
  南京西
  第2日13:50
  D7096
  動車
  深圳羅湖
  12:34
  廣州東
  當天13:40
  D7070
  動車
  深圳羅湖
  12:44
  廣州東
  當天13:50
  D7170
  動車
  深圳羅湖
  12:52
  廣州
  當天14:13
  D7032
  動車
  深圳羅湖
  13:04
  廣州東
  當天14:10
  D7192
  動車
  深圳羅湖
  13:16
  廣州東
  當天14:22
  D7058
  動車
  深圳羅湖
  13:26
  廣州東
  當天14:32
  T212
  空調特快
  深圳羅湖
  13:28
  上海南
  第2日07:11
  D7084
  動車
  深圳羅湖
  13:36
  廣州東
  當天14:42
  D7006
  動車
  深圳羅湖
  13:43
  廣州
  當天15:02
  D7110
  動車
  深圳羅湖
  13:53
  廣州東
  當天14:59
  D7214
  動車
  深圳羅湖
  14:03
  廣州東
  當天15:09
  D7148
  動車
  深圳羅湖
  14:12
  廣州東
  當天15:18
  D7136
  動車
  深圳羅湖
  14:22
  廣州東
  當天15:28
  T108
  空調特快
  深圳羅湖
  14:25
  北京西
  第2日14:13
  D7020
  動車
  深圳羅湖
  14:32
  廣州
  當天15:50
  D7160
  動車
  深圳羅湖
  14:40
  廣州東
  當天15:46
  D7124
  動車
  深圳羅湖
  14:50
  廣州東
  當天15:56
  K9052/K9053
  空調快速
  深圳羅湖
  14:52
  懷化
  第2日06:28
  D7052
  動車
  深圳羅湖
  14:55
  廣州
  當天16:13
  D7046
  動車
  深圳羅湖
  14:58
  廣州東
  當天16:04
  K9118/K9119
  空調快速
  深圳羅湖
  15:08
  汕頭
  當天23:24
  D7098
  動車
  深圳羅湖
  15:16
  廣州
  當天16:34
  D7072
  動車
  深圳羅湖
  15:24
  廣州東
  當天16:30
  D7182
  動車
  深圳羅湖
  15:32
  廣州東
  當天16:38
  T102
  空調特快
  深圳羅湖
  15:40
  上海南
  第2日10:02
  D7034
  動車
  深圳羅湖
  15:42
  廣州東
  當天16:48
  D7130
  動車
  深圳羅湖
  15:50
  廣州東
  當天16:56
  D7194
  動車
  深圳羅湖
  15:52
  廣州
  當天17:21
  D7172
  動車
  深圳羅湖
  16:00
  廣州東
  當天17:06
  D7060
  動車
  深圳羅湖
  16:10
  廣州東
  當天17:16
  D7086
  動車
  深圳羅湖
  16:18
  廣州東
  當天17:24
  D7112
  動車
  深圳羅湖
  16:29
  廣州東
  當天17:35
  D7216
  動車
  深圳羅湖
  16:39
  廣州
  當天18:05
  K116
  空調快速
  深圳羅湖
  16:40
  九江
  第2日06:54
  D7008
  動車
  深圳羅湖
  16:50
  廣州東
  當天18:02
  D7150
  動車
  深圳羅湖
  17:00
  廣州東
  當天17:52
  T68
  空調特快
  深圳羅湖
  17:03
  武昌
  第2日05:38
  D7138
  動車
  深圳羅湖
  17:06
  廣州東
  當天18:12
  D7162
  動車
  深圳羅湖
  17:16
  廣州
  當天18:36
  D7126
  動車
  深圳羅湖
  17:26
  廣州東
  當天18:32
  D7022
  動車
  深圳羅湖
  17:34
  廣州東
  當天18:40
  T96
  空調特快
  深圳羅湖
  17:40
  漢口
  第2日06:47
  D7048
  動車
  深圳羅湖
  17:42
  廣州東
  當天18:48
  K952/K949
  空調快速
  深圳羅湖
  17:46
  桂林
  第2日07:35
  D7206
  動車
  深圳羅湖
  17:50
  廣州
  當天19:12
  T38/T39
  空調特快
  深圳羅湖
  17:51
  桂林
  第2日07:01
  D7074
  動車
  深圳羅湖
  18:00
  廣州東
  當天19:06
  D7100
  動車
  深圳羅湖
  18:08
  廣州東
  當天19:14
  D7184
  動車
  深圳羅湖
  18:16
  廣州東
  當天19:22
  D7036
  動車
  深圳羅湖
  18:26
  廣州
  當天19:44
  Z24
  直達特快
  深圳羅湖
  18:35
  武昌
  當天06:02
  D7174
  動車
  深圳羅湖
  18:38
  廣州東
  當天19:44
  D7062
  動車
  深圳羅湖
  18:46
  廣州東
  當天19:52
  D7088
  動車
  深圳羅湖
  18:55
  廣州東
  當天20:01
  D7114
  動車
  深圳羅湖
  19:05
  廣州東
  當天20:11
  D7196
  動車
  深圳羅湖
  19:13
  廣州東
  當天20:19
  K9004
  空調快速
  深圳羅湖
  19:20
  岳陽
  第2日07:27
  D7152
  動車
  深圳羅湖
  19:22
  廣州
  當天20:40
  D7010
  動車
  深圳羅湖
  19:32
  廣州東
  當天20:38
  K9076
  空調快速
  深圳羅湖
  19:36
  常德
  第2日08:30
  D7140
  動車
  深圳羅湖
  19:42
  廣州東
  當天20:48
  T176
  空調特快
  深圳羅湖
  19:50
  武昌
  第2日08:50
  D7218
  動車
  深圳羅湖
  19:53
  廣州東
  當天21:00
  D7128
  動車
  深圳羅湖
  20:02
  廣州東
  當天21:08
  T186/T187
  空調特快
  深圳羅湖
  20:09
  沈陽北
  第3日06:47
  D7024
  動車
  深圳羅湖
  20:10
  廣州東
  當天21:16
  D7164
  動車
  深圳羅湖
  20:18
  廣州
  當天21:36
  D7050
  動車
  深圳羅湖
  20:26
  廣州東
  當天21:32
  D7076
  動車
  深圳羅湖
  20:36
  廣州東
  當天21:42
  K9252
  快速
  深圳羅湖
  20:38
  岳陽
  第2日09:00
  D7102
  動車
  深圳羅湖
  20:44
  廣州東
  當天21:50
  K9018
  空調快速
  深圳羅湖
  20:50
  長沙
  第2日06:36
  D7186
  動車
  深圳羅湖
  20:54
  廣州東
  當天22:00
  D7208
  動車
  深圳羅湖
  21:04
  廣州東
  當天22:10
  L7604
  空調普快
  深圳羅湖
  21:05
  岳陽
  第2日08:52
  D7176
  動車
  深圳羅湖
  21:14
  廣州東
  當天22:20
  D7064
  動車
  深圳羅湖
  21:22
  廣州東
  當天22:29
  K636/K637
  空調快速
  深圳羅湖
  21:23
  福州
  第2日15:14
  D7090
  動車
  深圳羅湖
  21:30
  廣州東
  當天22:36
  D7038
  動車
  深圳羅湖
  21:30
  廣州東
  當天22:36
  D7116
  動車
  深圳羅湖
  21:48
  廣州東
  當天22:53
  K9122
  空調快速
  深圳羅湖
  21:48
  衡陽
  第2日05:44
  D7198
  動車
  深圳羅湖
  21:58
  廣州東
  當天23:04
  D7142
  動車
  深圳羅湖
  22:18
  廣州東
  當天23:24
  D7154
  動車
  深圳羅湖
  22:26
  廣州東
  當天23:32
  D7220
  動車
  深圳羅湖
  22:35
  廣州東
  當天23:42
  D7012
  動車
  深圳羅湖
  22:50
  廣州東
  當天23:56
  D7026
  動車
  深圳羅湖
  22:54
  廣州東
  第2日00:00
  D7078
  動車
  深圳羅湖
  23:14
  廣州東
  第2日00:20

   

   

   

  火車站時刻表查詢網 版權所有 2005-2012 本站已更新至2016-09-08  

  yazhouavkuaibo
  <td id="6ti9r"><strike id="6ti9r"></strike></td>

  <acronym id="6ti9r"></acronym>
  <td id="6ti9r"><ruby id="6ti9r"></ruby></td>
  <acronym id="6ti9r"><strong id="6ti9r"></strong></acronym>